Algemene voorwaarden

Aanmelding

De leerling kan zich aanmelden  via info@drumschoolvalkenburg.nl of 06 5470 6440. Als de aanmelding via het e-mailadres is gedaan, dan wordt er telefonisch contact opgenomen om de  mogelijkheden te bespreken. Daarna volgt eerst een gratis proefles. De proefles is een kennismaking met de docent en met het drumstel.

Vervolglessen

Na de proefles wordt op basis van het door de leerling aangegeven doel en zijn/haar huidige niveau, een traject uitgezet om dat doel te bereiken. Natuurlijk moet er in het begin worden gewerkt aan het leren van een goede techniek, maar dat wordt zo snel mogelijk vertaald naar de toepassing op het drumstel. Echter, het ontwikkelen van een goede techniek zal als een rode draad door de lessen heen lopen.

Huiswerk

Leren drummen gaat niet vanzelf, daarvoor moet er thuis worden geoefend. Bij voorkeur oefent de leerling iedere dag, want regelmaat is de sleutel tot leren. De docent geeft tijdens de les aanwijzingen en handvaten waarmee de leerling thuis aan de slag gaat. De leerling zal uiteindelijk zijn/haar manier van drummen gaan ontwikkelen, waarbij de docent meer als coach fungeert.

Vakanties

Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. Daarbij worden de schoolvakanties van de regio Noord gehanteerd. Voor meer info zie: www.schoolvakanties-nederland.nl

Tarieven

Drumles
Een les van 30 minuten kost €22,50 voor leerlingen tot 21 jaar. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder geldt een tarief van €27,23 per les, dat is inclusief wettelijk vastgestelde 21% btw tarief.

Advies aanschaf drumstel
Voor een advies over en/of het bemiddelen in de aanschaf van een drumstel geldt een vast tarief van €45,00.

Stemservice
Voor het stemmen van een drumstel wordt een uurtarief van €45,00 per uur berekend. Buiten Wergea worden reiskosten à €0,19 per kilometer in rekening gebracht.

Workshop
Voor een workshop wordt op basis van het verzoek een offerte opgemaakt.

Betaling

Aan het eind van de maand ontvangt de leerling een factuur over de gevolgde lessen in die maand. De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden overgemaakt op IBAN NL30 INGB 0008 8856 50 t.n.v. Drumschool Valkenburg.

Afmelding leerling

Afmelden voor een les dient minimaal 4 uur voor de geplande les te zijn gedaan via telefoonnummer 06 5470 6440. Als de afmelding te laat binnenkomt, dan wordt voor die geplande les de kosten in rekening gebracht.

Afmelding docent

Als de docent niet kan, dan wordt getracht de les op een ander moment in te halen. Mocht dat niet lukken, dan wordt voor de vervallen les uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

Opzegtermijn

Er wordt geen opzegtermijn gehanteerd. Als halverwege de maand wordt opgezegd, dan worden aan het eind van de maand alleen de gevolgde lessen van die maand gefactureerd.